เชียงปลา ชมดี

"ชมดี" ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม จากอุบลราชธานี

หมูยอ ปลายอ เชียงหมู เชียงปลา ไส้กรอกอีสาน แหนมซี่โครงหมู 

ด้วยการคัดสรร วัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด ผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน

บรรจุภัณฑ์อย่างดี พร้อมส่งทั่วไทย